18.11.38 Kaloušek František
 (respicient FS, OFS Hetín)
 Perečín, Podkarpatská Rus, zemřel na následky postřelení Maďary při přepadu SOS u Gorondy 15.11.
 
18.11.38 Koudelka František
 (dozorce FS, OFS ?)
 u Užgorodu, Podkarpatská Rus, zastřelen Maďary
 
15.11.38 Dobay Josef
 (vojín v záloze)
 Malá Vieska, spáchal sebevraždu z důvodu zabrání území